Nabór do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej ogłasza nabór do pracy dla 1 osoby, na stanowisko młodszego asystenta Sekcji Higieny Pracy.
Wymagania: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunku: chemia, zarządzanie i inżynieria produkcji, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Data opublikowania: 26.05.2017

Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwiecień 2017

Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przedwodnie tegorocznych obchodów to „Vaccines work.”
Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych prowadzona jest w oparciu o rekomedacje Programu Szczepień Ochronnych (corocznie aktualizowany), zapewnia szczepionym bezpieczeństwo poprzez ochronę przed chorobami zakaźnymi.

Więcej informacji:
Europejski Tydzień Szczepień w serwisie WHO
Informacje o szczepieniach - Główny Inspektorat Sanitarny
Zaszczep w sobie chęć szczepienia - akcja informacyjna
Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień
Data opublikowania: 24.04.2017

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04. - 07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Więcej informacji:
Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Data opublikowania: 21.04.2017

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Z dniem 31 marca 2017 roku zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia.
W podsumowaniu projektu została przygotowana publikacja „Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych” którą można znaleźć na stronie projektu. W publikacji opisano doświadczenia i osiągnięcia projektowe oraz zawarto wstępne rekomendacje w zakresie dalszych działań.
Więcej informacji:
Strona projektu
Strona kampanii społecznej projektu „HCV Jestem Świadom”
Materiały do pobrania:
Ulotki: „rekin” „pająk” „kobra”
Plany higieny: Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Salon tatuażu

Data opublikowania: 21.04.2017

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Jak co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.
W tym roku poświęcony będzie tematowi depresji i obchodzony pod hasłem „Depresja - porozmawiajmy o niej” Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi i niezdolność do pracy.
Każdy może zachorować na depresję. Dlatego kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu ma wiek, płeć czy status społeczny. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
Więcej informacji:
Materiały na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Strona GIS dotycząca obchodów Swiatowego Dnia Zdrowia 2017

Data opublikowania: 05.04.2017

Nabór do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów, na stanowisko: pielęgniarka lub stażysta, lub młodszy asystent Sekcji Epidemiologii w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.

Data opublikowania: 30.03.2017

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 27.02.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zawiadamia, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 16.02.2017 r. jakości wody niezgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - ponadnormatywna zawartość mętności i manganu w próbce wody pobranej w dniu 15.02.2017r. na SUW w Kaniowie ul. Młyńska 20 i z sieci wodociągowej Kombest Sp. z. o. o. w Ośrodku Zdrowia ul. Batalionów Chłopskich 64 w Kaniowie, ponownie zostały pobrane próbki wody do analizy laboratoryjnej, które wykazały jej właściwą jakość.
Data opublikowania: 27.02.2017


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016r.

Data opublikowania: 10.02.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2016r.

Data opublikowania: 31.01.2017

Apel Polskiej Unii Onkologii

Jak co roku 4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną.
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.
Więcej informacji:
Treść apelu
Strona internetowa Polskiej Unii Onkologii
Kodeks Walki z Rakiem
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na lata 2016-2024

Data opublikowania: 25.01.2017

Komunikat

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o wysokim poziomie pyłu zawieszonego na terenie województwa śląskiego.
Zaleca się:
1. Osobom starszym, kobietom w ciąży, dzieciom i młodzieży - ograniczyć do minimum przebywanie na powietrzu.
2. Przed wyjściem z domu należy założyć maseczkę przeciwpyłową, która można zakupić m. in. w sklepach z akcesoriami BHP lub materiałami budowlanymi.
3. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy udać się do lekarza.

Więcej informacji:
System monitoringu jakości powietrza WIOŚ Katowice

Data opublikowania: 10.01.2017

Bezpieczne ferie 2017

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu na terenie województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2017”.
Główny cel akcji to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można znaleźć informacje dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora i jego dane teleadresowe.
Więcej informacji:
Ulotka
Śląski Urząd Wojewódzki - Bezpieczne ferie 2017
Śląski Urząd Wojewódzki - Konkurs plastyczny „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
Data opublikowania: 11.01.2017

Nowy znak zakazu palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e‑papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.
Więcej informacji:
Znak zakazu palenia

Data opublikowania: 29.11.2016

Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii antybiotyki (w tym również związki syntetyczne) i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń w 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day).
Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa. Zgodnie z założeniami kampanii ma ona zaangażować jak najszerszy zakres instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Co roku w ramach tej kampanii promowane są różne, specyficzne i najbardziej aktualne z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych zagadnienia.
Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.
Więcej informacji:
Informacja prasowa
Ulotka
Ulotka dla dzieci
Plakat
Plakat dla lekarzy
Ulotka dla lekarzy
Data opublikowania: 15.11.2016

Komunikat dla lekarzy ginekologów oraz położnych

dotyczący informowania pacjentek o celowości wykonywania badań w kierunku HIV u kobiet w kresie ciąży.

Pełna treść komunikatu
Data opublikowania: 08.11.2016

starsze wiadomości...