POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 21
43-300 BIELSKO-BIAŁA
TELEFON (033) 816-00-12 (centrala)
FAX (033) 812-57-63
e-mail:
psse.bielskobiala@pis.gov.pl
ppis@psse.bielsko.pl
Telefon alarmowy 504 022 816 (po 15-tej)

Światowy Dzień Zdrowia 2015

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.
W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji międzyrządowych.
Dzień ten obchodzony pod hasłem „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym” to okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerz konsumenta.


Kampania edukacyjna „Mam świadomość jak być zdrowym”

W listopadzie 2014 roku ruszyła kampania edukacyjna „Mam świadomość jak być zdrowym” skierowana do właścicieli i pracowników gabinetów pielęgnacji urody w województwie śląskim. Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców naszego regionu poprzez podniesienie wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej włączyła się do działań kampanijnych organizując w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej dwa szkolenia (16, 17 marca br.) „Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi” dla 85 właścicieli i pracowników zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej z Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Żywność niepakowana - informacje, które muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu


Zgodnie z obowiązującym od 13.12.2014r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. UE L.2011. 304.18), a także obowiązującym od 09.01.2015r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. 2015.29) w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:
Całość informacji

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014 r.Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test


Krajowe Centrum ds. AIDS z okazji Święta Zakochanych - 14 lutego przygotowało akcję, która ma zachęcać młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Wykonanie takiego testu jest wyrazem troski o zdrowie - zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki.
Jednym z elementów tego świeta jest wzajemne wręczanie sobie upominków, dlatego Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało kartkę pocztową „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” z krótka informacją o testowaniu, która mozna wysłać wybranej osobie.

Karta pocztowa „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”

Podkładka pod kubek

Więcej informacji na stronie www.aids.gov.pl

      

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2014r.


Bezpieczne ferie 2015

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu na terenie województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2015”.
Główny cel akcji to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można znaleźć informacje dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora i jego dane teleadresowe.
Informacje dotyczące ferii na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitano-Epidemiologicznej w Katowicach

Do pobrania:
Ulotka


Kampania medialna "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"


Państwowa Inspekcja Sanitarna w roku 2015 rozpoczyna realizację kampanii społecznej „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” w ramach Projektu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego „Inspektora Sanitarnego Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły - zdrowa rodzina”.
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Szczepiąc się można wyeliminować wiele chorób zakaźnych, zmniejszając tym samym liczbę powikłań oraz zgonów z ich powodu.
W związku z tendencją do zmniejszenia się liczby osób poddających się szczepieniem ochronnym należy podjąć działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zaufania do korzyści wynikających z profilaktyki chorób zakaźnych, głównie poprzez poddawanie się szczepieniom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnym.

Ulotka PZH
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie szczepienia.gis.gov.pl oraz szczepienia.infoKampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowana jest w ramach Projektu KIK/68 Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.
Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.
Do pobrania:
Informacja prasowa o kampanii
broszura RODZINA
broszura CIĄŻA
ulotka RODZINA
ulotka CIĄŻA


Więcej informacji na stronach:
www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl
Pozostałe materiały wideo na kanale Głównego Inspektoratu Sanitarnego w serwisie Youtube

Szczepienie przeciwko grypie

Najskuteczniejszymi sposobami zapobiegania grypie i jej ewentualnym powikłaniom są szczepionki przeciwko grypie. ponieważ wirusy grypy mutują szczepienie powinno być powtarzane co sezon epidemiczny.
Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat szczepienia przeciwko grypie i jego znaczenia dla zachowania zdrowia.Więcej informacji www.mz.gov.pl/grypa/

Środki zastępcze - dopalacze

Do pobrania:
ulotki opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny:
Dla rodziców
Dla młodzieży

materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji na temat szkodliwych skutków zażywania tzw. dopalaczy można znaleźć na stronach:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Raport GIS w sprawie środków zastępczych - 3 lata zwalczania dopalaczy w Polsce
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS


Informacja dla Punktów Szczepień
Roczne sprawozdanie z wykonawstwa szczepień MZ-54 za rok 2014

Wzór druku sprawozdania rocznego MZ-54 za rok 2014:

Druk MZ-54 w formacie pdf (do druku)

Druk MZ-54 w formacie doc (do wypełniania)

Druk należy wydrukować w formacie A3.

Termin składania sprawozdania rocznego Mz-54 od 02.01 - 09.01.2015r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Możliwość poboru druków Mz-54 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w terminie od 02.01.2015r.

Szkolenia w zakresie prewencji HCV

17.11.2014r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”, realizowanym w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.
Na stronie www.hcv.pzh.gov.pl dostępny będzie również program e-learningowy , gdzie będą umieszczane i aktualizowane materiały edukacyjno-szkoleniowe.
Dzięki e-learningowi każdy zainteresowany będzie mógł nie tylko zdobyć potrzebną wiedzę o HCV, niezbędną do bezpiecznego wykonywania codziennych czynności w pracy, ale także przejść test i otrzymać certyfikat. Zaś lekarze i pielęgniarki będą mieli możliwość otrzymania punktów edukacyjnych.
Więcej informacji


Kampania społeczna Jeden test. Dwa życia.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.
Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.
Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.
W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Informacja prasowa


Materiały nt. wirusa Ebola do wykorzystania w placówkach opieki zdrowotnej

- Wykaz ośrodków wiodących przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola

- EVD definicja przypadku

- Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych

- Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego PRM

- Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego

- Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, AOS, NŚPM)

- Schemat postępowania dla personelu izby przyjęć/SOR szpitala

- Schemat postępowania dla personelu portu lotniczego

- EVD mapaWytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach.
Wytyczne powstały na podstawie opracowania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny przygotowanego w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wytyczne określają wymagania oraz zakres prowadzonych badań jakości wody na pływalniach. Odnoszą się także do warunków sanitarno-higienicznych w tego rodzaju obiektach.
Wytyczne stanowią pomoc merytoryczną dla osób prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej przy podejmowaniu działań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania pływalni, zagwarantowania właściwej jakości wody w tych obiektach i zapewnienia użytkownikom bezpiecznej kąpieli.
Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach


Zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci i młodzieży

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszosze zostało Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

WSZAWICA - PEDICULOSIS

Wszy powodują powstawanie zmian skórnych. Po ukąszeniach stawonogów pojawiają się zwykle niewielkie grudki obrzękowe silnie swędzące szczególnie na linii włosów i za uszami. Na skutek drapania powstają liczne przeczosy (ślady zadrapań), nadżerki pokryte strupami. Często dochodzi do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry. Możliwe są także zakażenia bez współistniejącego świądu, a pasożyty odkrywa się przypadkowo, czesząc czy myjąc głowę. Gnidy łatwo odróżnić od łupieżu, ponieważ są silnie przyklejone do włosa.

Wojewódzka Konferencja „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem.”

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na Wojewódzką Konferencję pt. „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem”, która odbędzie się 22 października 2014 roku w Chorzowskie Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3.
Konferencja jest realizowana w ramach Kampanii Społecznej Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który współfinansowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców, opiekunów, pielęgniarek higieny szkolnej, koordynatorów szkolnych i powiatowych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz partnerów projektu.
Program konferencji oraz rejestracja elekroniczna na stronach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.


Ostrzeżenie GIS dotyczące kolejnego ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej


Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.
W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Treść komunikatu dostępna jest na stronie GIS

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2014r.


Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)


Jak co roku w dniu 28 lipca będzie obchodzony Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW).
W dniu tym odbędzie się akcja bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV.
Akcja zorganizowana jest przez Fundację Gwiazda Nadziei w kilku punkatach na terenie Katowic.

Adresy punktów


Bezpieczne wakacje 2014

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o V edycji konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie” dla organizatorów nieodpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.
Konkurs trwa od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Plakat


Informacja o jakości wody w tzw. źródełkach na terenie miasta i powiatu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że tzw, „źródełka” znajdujące się między innymi w:
Jaworzu (Szalinowe),
Szczyrku przy Sanktuarium Maryjnym,
Bielsku-Białej przy ulicy Górskiej, ul. Gruntowej i przy kolejce na Szyndzielnię
nie są w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858 z póź. zmianami) elementami systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wobec czego nie są nadzorowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.
Woda z tych „źródełek” nie powinna być wykorzystywana do celów spożywczych, gdyż może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Ważne dla podróżujących - zakażenia koronawirusem MERS-COV

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) należy do tej samej grupy co wirus SARS, który był czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowań na zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) na przełomie 2002 i 2003 roku (8422 przypadki, w tym 916 śmiertelnych).
Pierwsze dwa przypadki zakażeń MERS-CoV zgłoszone zostały przez WHO we wrześniu 2012 r. i dotyczyły obywatela Kataru i obywatela Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z danymi ECDC na dzień 22 maja 2014 r. całkowita liczba przypadków zakażeń wywołanych MERS-CoV na świecie wynosiła 665, w tym 205 przypadków śmiertelnych.
Jak dotąd większość zachorowań wystąpiła na terenie Bliskiego Wschodu lub są one bezpośrednio powiązane z osobami, u których do zakażenia doszło na terenie Bliskiego Wschodu (włączając w to także wszystkie przypadki zdiagnozowane na terenie państw Unii Europejskiej).
Za kraje Półwyspu Arabskiego, na terenie których wystąpiła lokalna transmisja uznaje się: Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordanię, Kuwejt, Liban, Oman, Katar i Jemen.

Zalecenia dla osób podróżujących z krajów Unii Europejskiej do krajów Półwyspu Arabskiego wydane przez ECDC

Inne źródła informacji:

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) (j.angielski)
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) (j.angielski)
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) (j.angielski)Akacja pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo ?”

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.
Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.
Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.

Plakat

UlotkaDOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

Do pobrania materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji na temat szkodliwych skutków zażywania tzw. dopalaczy można znaleźć na stronach:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Raport GIS w sprawie środków zastępczych - 3 lata zwalczania dopalaczy w Polsce
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS


Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2014

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Cel tegorocznej kampanii jest ambitny - zgodnie z założeniami Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, WHO pragnie przekonać rządy poszczególnych państw do podwyższania akcyzy do poziomu, który docelowo zmniejszyłby konsumpcję wyrobów tytoniowych.
WHO liczy w tym zakresie również na wsparcie zarówno ze strony poszczególnych osób jak i organizacji społecznych, które mogą przekonać rządy swoich krajów o słuszności takiego kroku.

Informacja

Notatka prasowa


Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy „Stres w pracy? Nie, dziękuję !”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że rozpoczęła się polska edycja kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Plakat

Ulotka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w ramach 12 edycji EUROPEJSKIEGO KONKURSU DOBRYCH PRAKTYK w zakresie bezpieczeństwa pracy, przypadającej na lata 2014-2015.
Celem konkursu jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz korzyści z ich stosowania. Europejski Konkurs Dobrych Praktyk w 2014-2015 ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji aktywnie zarządzających stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.
Nagrody za najlepsze rozwiązania zostaną przyznane zarówno menedżerom, jak i przedstawicielom pracowników nagrodzonej organizacji.

Ulotka konkursu


Postępowanie w przypadku wystąpienia zawszawienia i/lub zakażenia świerzbowcem w podmiotach leczniczych lub placówkach sektora pomocy społecznej

Rekomendacje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zawszawienia i/ lub zakażenia świerzbowcem w podmiotach leczniczych lub placówkach sektora pomocy społecznej

Informacje w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei i krajach sąsiadujących

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej

Informacja dla podróżujących

Więcej informacji dla osób podróżujących na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarmego

Konferencja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) zaprasza na konferencję w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień, pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Zaproszenie

Plakat

Światowy Dzień Zdrowia 7 Kwiecień 2014 - Choroby Wektorowe

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014.
Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.
W roku 2014 tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będą choroby przenoszone przez wektory.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na stronie WHO (j.angielski)

Szkolenie „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”

W dniu 24.02.2014r, w Bielsku-Białej odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” dla edukatorów szkolnych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego głównym organizatorem był Główny Inspektorat Sanitarny.
Do realizacji I edycji programu w roku szkolnym 2013/2014 zgłosiło się 6 szkół ponadgimnazjalnych.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Treść komunikatu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Więcej informacji na stronach:


Ostrzeżenie !

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pod nazwą Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu.
Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarmego

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2013 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2013 r.Kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”


Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę! - inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców.
Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska.
„Czy Twoje dziecko trzyma formę?” to hasło nowej kampanii medialnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę!.
Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca rozpoczynająca się właśnie kampania.
      

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II połrocze 2013r.


Kampania Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV


Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzimy co roku 1 grudnia, Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, inauguruje kampanię informacyjną Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV, która jest skierowana do środowisk medycznych, przede wszystkim zaś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielegniarek i położnych, a przez te grupy zawodowe - do ogółu społeczeństwa.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej wpiera realizację kampanii

Informacja prasowa na temat kompanii.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest każdego roku w trzeci czwartek listopada - w tym roku przypada 21 listopada.
Ma on już ponad 30-letnią tradycję. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.Program Trzymaj Formę!


VIII edycja programu Trzymaj Formę ! w roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest pod hasłem Trzymaj Formę! Bądź aktywny i ma na celu podkreślenie roli aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia.
Istotne jest także, aby do działań programowych włączani zostali rodzice, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci.


Program Szczepień Ochronnych na rok 2014
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2013 poz. 43 ukazał się Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014.Uwaga metanol !

Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Gdzie najczęściej występuje metanol:
 • w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
 • w płynach do spryskiwaczy
 • w denaturacie
 • w odmrażaczach do szyb
 • w rozpuszczalnikach
Materiały do pobrania:
Plakat Uwaga metanol zabija !
Ulotka wydana przez GIS oraz PARPA


Nowe rozporządzenie w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych

W dniu 26 lipca 2013 r. ukazało się Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej z dnia 10 lipca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 848).
Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia - 9 sierpnia 2013r. zostały zmienione druki obowiązujących formularzy wszelkich zgłoszeń dotyczących podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, które stanowią załącznik do ww. rozporządzenia.


Szkolenie dla kadry medycznej w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację na szkolenia skierowane do kadry medycznej, organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Zagadnienia realizowane w trakcie szkoleń będą dotyczyły wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem i zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacji pacjentów w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniach.
Szczegółowy program, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego .


Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczono


Sprawozdanie z realizacji VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2012/2013


Zalania i podtopienia - niezbędne informacje

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia

Informacja dla podmiotów potencjalnie zainteresowamych eksportem do Japonii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w związku z naruszeniami standardów japońskich w produktach eksportowanych na rynek japoński przekazuje do wiadomości informację w zakresie stosowania dodatków do żywności w produktach przeznaczonych na rynek japoński.


Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym-Instytucją Realizującą.
Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski


Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 22-27 kwietnia 2013 roku obchodzony będzie po raz ósmy Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week.

Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży zmniejszają zapadalność na choroby lub eliminują niektóre z nich.
 • Celem szczepień jest uzyskanie gwarancji, że wszyscy uczniowie oraz dzieci przebywające w żłobkach lub przedszkolach będą chronione przed chorobami zakaźnymi.
 • Rodzice nie powinni utrudniać realizacji rutynowych szczepień u dzieci.
 • Odpowiednie standardy zapewniają łatwy dostęp do szczepionek oraz podanie w trakcie jednej wizyty wszystkich dawek zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
 • Instytucje opieki zdrowotnej gwarantują kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa szczepień.


Żywienie na wagę zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej realizuje kolejną edycję wojewódzkiego programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia".
Program realizowany jest pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Agencją Rynku Rolnego.
Wprowadzenie programu "Żywienie na wagę zdrowia" było konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007-2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli, 51% szkół.

Wybierz życie-pierwszy krok

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tys. umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2012/2013 realizuje kolejną edycję programu edukacyjnego pt. "Wybierz Życie-pierwszy krok"
Cel główny programu to zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Światowy Dzień Zdrowia 2013

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla ważny problem w obszarze zdrowia publicznego na świecie.
Hasłem tegorocznej kampanii jest Healthy Heart Beat-zdrowe bicie serca.
Głównym celem kampanii jest zmniejszenie zawałów serca i udarów mózgu, przez:
 • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie zapobiegania wysokiemu ciśnieniu krwi i jego powikłaniom,
 • zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli swojego ciśnienia krwi i stosowania się do zaleceń lekarza,
 • zachęcenie władz krajowych i lokalnych do stosowania warunków sprzyjających prozdrowotnym zachowaniom.Nie poddaj się grypie!

Ulotki do pobrania:

Ulotka "Powiedz grypie STOP"

Ulotka "Nie poddaj się Grypie"

Ulotka "Nie taka grypa straszna"Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2012 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2012 r.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z kolejnymi przypadkami zgonów w Republice Czeskiej spowodowanych spożyciem alkoholu metylowegoTest na HIV. Test na odpowiedzialność.
1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Zakażenie wirusem HIV prowadzące w schyłkowym okresie do AIDS to epidemia XXI wieku, która może dotyczyć każdego bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny, światopogląd czy orientację seksualną. Według Raportu UNAIDS 2012 prawie 50% osób zakażonych HIV na świecie nie wie o fakcie swojego zakażenia.
        Epidemia HIV/AIDS pomimo wykorzystania najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej, wciąż stanowi duże wyzwanie dla zdrowia publicznego tak w Europie, jak i na pozostałych kontynentach.

Światowy Dzień AIDS -Czerwona kokardka


Przypominamy, że 1 grudnia, jak co roku, obchodzony będzie "Światowy Dzień AIDS".
"Czerwona kokardka" - symbolizuje solidarność z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Kokardka jest znakiem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS.
Zakażenie HIV jest problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym - osoby zakażone spotykają się z ostracyzmem, temat HIV i AIDS ze względu na drogi przenoszenia zakażenia ożywia bardziej emocje, niż merytoryczną dyskusję, a niedobór informacji owocuje niepokojem i wrogością.
Eksponowanie "Czerwonej kokardki" zwraca uwagę na inicjatywy podejmowane przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczno- obywatelskie w związku z HIV/AIDS oraz przypomina o konieczności osobistej przezorności w obliczu ryzyka, którego nie widać.
Rozpowszechnienie tego symbolu stanowi pierwszy krok na drodze do oswojenia tematyki HIV i AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia dla sytuacji osób żyjących z HIV.

Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb


Prezentujemy opracowaną w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulotkę "Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb".
Ulotka zawiera informację na temat wartości odżywczych ryb oraz praktyczne wskazówki dotyczące zakupu świeżych ryb.Bezpieczne grzybobranieZapraszamy na stronę Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia. Można tam zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi zasad bezpiecznego grzybobrania.
W zakładce: Bezpieczne grzybobranie/Materiały informacyjno-edukacyjne zamieszczono ulotkę informacyjną "Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania."
Przedstawiono także podstawowe informacje związane z zatruciem grzybami oraz uregulowania dotyczące handlu grzybami.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z informacjami o licznych przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej

W związku z informacjami o licznych przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej, Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia (bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp.).


Na stronie Izby Celnej w Katowicach zamieszczone są szczegółowe informacje, w tym zdjęcia podrobionych wyrobów alkoholowych zawierających metanol, bez znaków czeskiej akcyzy oraz mapa miejsc, w których doszło do przypadków zatruć lub zgonów.

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczący zatruć alkoholem niewiadomego pochodzenia

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 roku dotycząca zakazu wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.09.2012 r.

Etykiety podejrzanych produktów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

Numery i serie czeskich banderol akcyzowych które mogą być stosowane z naruszeniem przepisów prawa - informacja Ministerstwa Finansów RP.

Wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie decyzji GIS-PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 roku dotyczącej wstrzymania obrotu napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 20% wyprodukowanego na terytorium Republiki Czeskiej

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-PR-073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 roku dotycząca uchylenia zakazu wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce

Informacja Rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych w Polsce

Druki do pobrania

Na stronie Sekcji Oświaty Zdrowotnej dostępne są druki sprawozdań i ankiet dotyczących realizowanych programów zdrowotnych.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2012

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia 2012 Healthy Ageing - 7 kwietnia przebiegać będą pod hasłem "Więcej Zdrowia Więcej Życia".
Podejmowane działania poświęcone zostaną zagadnieniom starzenia się i zdrowia ludzi oraz roli i wkładu, jaki wnoszą do życia społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów osoby starsze, a jednocześnie zwrócenie uwagi na kwestie zdrowotne związane z wiekiem.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia wpiszą się także w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012.

Poradnik - opieka nad dziećmi do lat trzech

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) łagodzą dotychczas obowiązujące dla tych placówek wymogi techniczne, lokalowe i sanitarne.
Ma to pomóc w zakładaniu żłobków i innych placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi - a tym samym ułatwić młodym rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.
Publikujemy poradnik opracowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Zawiera on porady dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.

Odświeżamy nasze miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna realizację ogólnopolskiej edycji projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).
Projekt będzie realizowany od października 2011 r. do września 2013 r., a jego celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez wzmożenie nadzoru bieżącego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Strażników Miejskich odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowanie stref bezdymnych.
Celem projektu jest także wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową projektu są osoby dorosłe. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że po roku od znowelizowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu znacznie zmniejszyło się ryzyko narażenia na dym tytoniowy m.in. w obiektach sportowych (spadek o 72 proc.), restauracjach (o 68 proc.), barach i pubach (o 49 proc.), zakładach pracy (o 37 proc.) oraz na przystankach i w obiektach komunikacji miejskiej (o 33 proc.). Poparcie dla obowiązującego prawa deklaruje 68 proc. palących i 84 proc. niepalących Polaków.
Partner akcji


Informacyjna kampania społeczna Bezpieczne miejsce pracy

Trwa kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach.
Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania została objęta honorowym partonatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Cele kampanii to zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.
Więcej informacji na temat kampani można znaleźć na stronach Centralnego Instytutu Ochrony PracyInformacje związane z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Niemczech Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej przypomina o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo.
Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnie umyta.
W związku z epidemią wywołaną przez E.coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) serotyp O104:H4 EFSA (European Food Safety Authority - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zaleca konsumentom zaniechanie uprawy kiełków do konsumpcji własnej oraz spożywania kiełków i nasion na surowo.

Dodatkowe informacje:
Ulotka informacyjna Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności (wydana przez WHO)
Ulotka Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców (wydana przez WSSE Białystok)
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 lipca
Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec
Informacje dla lekarzy

Bieżące informacje można uzyskać na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (j. angielski)
Instytut Roberta Kocha - sytuacja epidemiologiczna w Niemczech (ang. niem.)

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Działania w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w 2011 roku zostały skierowane do ludzi młodych oraz do kobiet ciężarnych lub planujących ciążę. Prowadzona edukacja zachęca do wykonania testu w kierunku HIV.
Na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS mozna obejrzeć spoty promujące testowanie w kierunki HIV.

Nie ! Dla Meningokoków

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej przystąpiła do wojewódzkiej kampanii "Nie! Dla Meningokoków" realizowanej w 2011 r.
Celem kampanii jest przekazanie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom i opiekunom podstawowych informacji dotyczących:
 • możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C,
 • podstawowych zasad profilaktyki,
 • utrwalenia podstawowych zasad higieny.
Materiały edukacyjne zostały dostarczone do 10 placówek szkolnych, które pilotażowo będą realizować temat profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C.
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg programu jak również służą stałą pomocą szkolnym realizatorom programu.
Więcej informacji na stronie internetowej www.meningokoki.info.plChroń przed grypą siebie i innych

Zalecenia odnośnie postępowania, szczepienia i diagnostyki.
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych - ulotka, i plakat opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.Nagroda dla bielskiego przedszkola

Laureatem konkursu ogłoszonego w ramach Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas zostało Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej.

Stacja Zdrowia

Strona poświęcona jest prezentacji badań naukowych oraz innych działań z zakresu Zdrowia Publicznego koordynowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Można na niej znaleźć wyniki badania dotyczącego zwyczajów żywieniowych i zdrowotnych młodzieży z gimnazjów. Celem badania było dokonanie ewaluacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Dodbadań "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży" oraz

Profilaktyka przed Salmonellą

W naszym kraju bakterie Salmonella enterica (zwane też paleczkami paraduru ) są odpowiedzialne za większość zatruć pokarmowych. Bakterie te znajdują się głównie w mięsie i jego przetworach, drobiu, jajach i ich przetworach oraz w rybach, twarogach, serach twardych, miękkich i topionych, a nawet w sokach owocowych. Zakażona żywność niczym się nie różni od zdrowej . Do zakażenia naszego układu trawiennego wystarczy ok. 20 bakterii.

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania
OSH-1 arkusz INFO
OSH-2 Dzieci 5-6 letnie
OSH-3 Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3
OSH-4 Klasy 4-6
OSH-5 Ogólnoszkolne
OSH-6 Arkusz pytań do dyrektora


Zalecenia dotyczące postepowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC

Opracowane przez Panią Prof. dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej z Narodowego Instytutu Leków w warszawie, rekomendowane przez Ministra Zdrowia.

Kampania społeczna "Papierosy pożerają Cię żywcem"

16 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zainaugurowało pierwszą od wielu lat kampanię społeczną, która ma na celu przestrzec miliony polskich palaczy tytoniu przed poważnymi skutkami tego nałogu. Spoty telewizyjne emitowane w telewizjach ogólnopolskich i regionalnych pod hasłem "Papierosy pożerają Cię żywcem" i "Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dzieci"

Bezpłatne, anonimowe testy w kierunku HIV

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem "Wspólnota" w Chorzowie, prowadzącym Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny ds. HIV/AIDS oraz Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, organizuje akcję bezpłatnego, anonimowego testowania w kierunku HIV.


Ogólnopolska Multimedialna Kampania Społeczna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS WRÓĆ BEZ HIV

W latach 2008 - 2009 Krajowe Centrum ds. AIDS wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną po raz kolejny organizuje multimedialną kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych.


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Cele główne programu :
 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


Lista rzeczoznawców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczona została lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z terenu całego kraju.


więcej...